مرغ و خروس محلی بالغ

Morgh-94051211

مرغ دورگه کرمانشاهی بهترین نژاد مرغ محلی تخمگذار در ایران می باشد که پیک تخم گذاری آن به 76 تا 78 درصد میرسد.
لذا بهترین گزینه برای واحدهای تولید تخم مرغ محلی در ایران می باشد.
خروس دورگه کرمانشاهی یکی از بهترین خروس های جهت تولید گوشت با حداکثر وزن گیری 6کیلوگرم در بلوغ کامل و با مصرف خواک با پرتین بالا می باشد.
مرغ 4.5 محلی قبل تخم گذاری
مرغ محلی در حال تخم گذاری
مرغ محلی آماده ی کشتار

خروس محلی جوان
خروس محلی بالغ
خروس محلی مولد
خروس محلی آماده کشتار

baner-Films

تلفن دريافت سفارشات:

09358954006 – 06135594305

جهت سفارش از ساعت 09:00 الي 22:00 با شماره 09358954006 تماس بگيريد