متقاضی عزیز؛ سلام
لطفا دقت نمایید که پس از پرداخت موفق هزینه فرم مورد نظر شما، لینک دانلود فرم به مدت 24 ساعت برای شما فعال می گردد.
جهت خرید فرم درخواست اشتغال با سمت (انبارداری در شهر خود) بر روی دکمه خرید نمایید.

[arianpalpaiddownloads id=”2″]

با تشکر و آرزوی همراهی شغلی با شما